Website Disclaimer + Privacy

Deze website is eigendom van Kinderdagverblijf De Hartjes vzw Contactgegevens: Kinderdagverblijf De Hartjes VZW Adres maatschappelijk zetel: Onderwijslaan, 14 , 9400, Ninove E-mail: info@dehartjesninove.be Ondernemingsnummer: 0446.391.327. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logos, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Kinderdagverblijf De Hartjes vzw of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Kinderdagverblijf De Hartjes vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Kinderdagverblijf De Hartjes vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Kinderdagverblijf De Hartjes vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via info@ident-it.be. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Kinderdagverblijf De Hartjes vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Kinderdagverblijf De Hartjes vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of paginas impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Aalst bevoegd.

Privacybeleid

Kinderdagverblijf De Hartjes vzw hecht belang aan uw privacy. In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt: De verantwoordelijke voor de verwerking, Ident-IT V.O.F. respecteert de Belgische wet met betrekking tot de bescherming van het priveleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: (bv ons klantenbeheer, verwerking van bestelling, versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, reclame- of marketingdoeleinden,..) Dit enkel indien u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Kinderdagverblijf De Hartjes vzw, info@dehartjesninove.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Daarnaast beschikt u over een wettelijk recht op verwijdering van uw personengevens. Ook dit kan aangevraagd worden via een schriftelijk, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Kinderdagverblijf De Hartjes vzw, info@dehartjesninove.be mists bewijs van uw identiteit (kopie identiteitskaart). In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Kinderdagverblijf De Hartjes vzw, info@dehartjesninove.be In geval van doorgifte aan derden: Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven zoals de KVBB, SoccerOnline, ... Anders: Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden. Kinderdagverblijf De Hartjes vzw kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Cookiepolicy

©KDV De Hartjes VZW | Site by Ident-IT